Friday, July 24, 2009

hukuman rotan

Prosedur untuk menjalankan hukuman sebat di Pahang ada diperincikan secara jelas dalam Seksyen 125 dan Seksyen 126 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 iaitu:
  • Alat sebatan yang digunakan hendaklah diperbuat daripada rotan atau ranting kecil yang tiada ruas atau buku dan panjangnya tidak melebihi 1.22 meter dan tebalnya tidak melebihi 1.25 sentimeter.
  • Kalau pesalah itu hamil, hukuman hendaklah dilaksanakan selepas dua bulan dia melahirkan anak.
  • Pesalah hendaklah diperiksa tahap kesihatannya oleh pegawai kesihatan kerajaan.
  • Hukuman sebat itu hendaklah dengan kehadiran pegawai perubatan kerajaan.
  • Sebatan tidak boleh kena muka, kepala, perut, dada atau bahagian sulit.
  • Pesalah lelaki disebat berdiri manakala perempuan dalam keadaan duduk.
  • Sebatan hendaklah dijalankan dengan kekuatan sederhana iaitu tukang sebat tidak mengangkat tangannya melebihi kepala supaya tidak melukakan kulit pesalah.
  • Pegawai perubatan kerajaan akan memperakukan sama ada pesalah itu masih boleh menerima sebatan atau ditangguhkan untuk baki sebatan.

Sumber :

23 Julai 2009/30 Rejab 1430

No comments:

Post a Comment